?

Log in

No account? Create an account
абсолютный нуль во всём
Tígh Phanguir
“Ангелич” Ыг мак-Кахвыль — Добро пожаловать, святое Дитя. 
6th-Jan-2016 08:36 pm
MesseOcusPangurBan

Aodh “Mac Aingil” Mac Cathmhaoil — Dia do bheatha, a Naoidhe naoimh


Автора можно видеть справа. Он был (1571 – 1626) францисканец. "Ангелыч" / "Mac Aingil" -- хвалебное прозвище; современникам его стихи как бы нравились :).
Внизу этого поста видео; там современные исполнители исполняют первые четыре куплета. Приятного прослушивания! Ну и с праздником ещё раз ;)


В ясли милости прошу.
Нищ, но радость ты приемль.
Днесь святому малышу
Слава Божья стала кремль.

В жизнь пожаловать пора;
Я обоим естествам
Бога — щедрого Царя
Поцелуй приветный дам.

Как велик малыш малой,
Древне юное дитя,
Мало что в яслях с Тобой —
Небо не вместИт Тебя.

Мать не знал Ты в Небесах,
— Боже истинный навек, —
Здесь внизу — неймёшь отца,
И впервые человек.

Снова милости прошу,
— Солнца твой прекрасней лик, —
В жизнь от девы, Иисус,
Вниди, юный Бог, в сей миг.

Коль уйти я прочь дерзну —
Отпуст, Царь, услышав Твой —
Я в приветствии прильну
С лобызаний тьмой и тьмой.

Рот Твой, мой по крови брат,
Ногу, мой отец святой,
Руку царскую лобзать
И всего Тя удостой.

О Мария, дева-мать,
Приоткрой мне стойла дверь,
Всетворца здесь обожать
Будет вол без нас ужель?

Ввечеру и поутру
В Божьей службе буду раб:
Я собак с отар вокруг
Прогоню — Господь мой слаб.

Ни осёл, ни бык стоять
Пред Царём не смеет, нагл;
Место я хочу занять:
Богу вол я и онагр!

Принесу воды с ранья
Богу вымыть пол замшел.
В рвенье отрекусь себя,
Разожгу огонь в душе.

Ризы застирну Ему,
И, коль дева разрешит,
Я своё тряпьё сниму,
Будет им Малыш укрыт.

Злата-серебра не нать,
В день лишь поцелуй Царю.
Выну сердце, чтоб сменять:
За три ваших отдарю.

От Дитя воспринял ты,
Патрик, посох в благодать.
БрИгит — помыслы чисты —
Молим нас сопровождать.

Милость Божью к нам молили б,
Острова святых патроны;
Хоть червём в вертеп пустили б
Брата бедного из Дуна.
Dia do bheatha, a naoidhe naoimh,
Isan mainséar cé taoi bocht,
Meadhrach saidhbhir atá tú
'S glórmhar id dhún féin anocht.

Míle fáilte a–nocht i gclí
Le mo chroidhe dom rígh fial;
In dá nádúir ó do-chuaidh,
Póg is fáilte uaim do Dhia.

A naoidhe bhig atá mór,
A leanbáin óig atá sean,
San mainséar ní chuire a lán
Cé nach bhfagha áit ar neamh.

Ar neamh dhíbh gan mháthair riamh,
Gan athair 'nar n-iath a-nos,
It fhírDhia riamh atá tú
Is id dhuine ar dtús a-nocht.

Dia do bheatha, a Íosa, a-rís,
Dia do bheatha i gclí ón óigh,
A ghnúis is áille nó an ghrian,
Na mílte fáilte do Dhia óg.

Uch, dá lamhainn dul is–teach —
Atá a–muigh led chead, a rí —
Le fáilte do-bhéarainn fós
Míle 'gus míle póg dhíbh.

Póg dod bhéal, a bhráthair gaoil,
Póg, a phápa naoimh, dod chois,
Póg dod láimh ós tú mo rí;
Is duit uile, a Dhia, mo thoil.

A Mhuire, a mháthair, a ógh,
Oscail doras an chró dhamh
Go n–adhrainn ardrí na ndúl —
Nach córa dhúinn ná do dhamh?

Do–ghéan seirbhís do Dhia i bhfos,
Faire go moch is go mall;
Gadhair na mbuachaill ón tsliabh
Buailfead ón triath atá fann.

An t–asal fós is an damh
Ní leigfead i ngar dom rígh;
Do–ghéan féin a n-áitsin dó —
Asal mé is bó Mhic Dé Bhí.

Do–bhéar uisce liom go moch,
Scuabfad urlár bocht Mhic Dé;
Do–ghéan tine san anam fhuar
'S tréigfead tré dhúthracht mo chorp claon.

Nighfead a bhochtbhréide dhó,
Is dá dtuga, a ógh, cead damh,
Mo cheirt féin do bhainfinn díom
Dá cur mar dhíon ar do mhac.

Ní iarrfad airgead ná ór
Acht uair san ló póg dom rígh;
Do–bhéar mo chroidhe féin uaim
'S glacaidh é mar luach an trír.

A Phádraig ón leanbhsa fuair
Bachall Íosa mar bhuaidh grás,
A ghein gan domblas id chlí,
'S a Bhrighid, bí linn de ghnáth.

A phátrúin oileán na naomh,
Faghaidh grása ó Dhia dhúinn;
Mar chruimh in uamhaidh Dé a-nocht
Glacthar bráithrín bocht ó Dhún.

This page was loaded Nov 12th 2019, 6:59 am GMT.